Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekty a sponzoři

autor textů ing. Zbyněk Vlk, předseda o.s. Lunaria

Zatímco v ostatních kapitolách webových stránek jsou zejména informace pro návštěvníky našeho skanzenu a tohoto regionu, v této kapitole bychom se chtěli rozepsat i o aktivitách, které běžný turista možná přehlédne. Náš záběr aktivit je totiž širší a u mnohých projektů nejsou cílovou skupinou turisté, ale například místní obyvatelé, žáci a studenti různých škol a nebo sama krajina... Přes tu rozmanitost však mají ty projekty jedno společné – nešlo by je realizovat bez laskavé pomoci dobrovolníků, dárců (třeba exponátů či knih) a také sponzorů (fondů, nadací, firem i jednotlivců).

Našim sponzorům je i v rámci skanzenu věnován prostor, kde se o nich lidé (a našich návštěvníků rok od roku přibývá, už je jich k šesti tisícům ročně) dočtou. Je to svým způsobem reklama, což nám připadá naprosto v pořádku, protože je dobře, když se ví o organizacích, firmách a lidech, kteří pomáhají dobré věci – a když z toho ty firmy například mají pak i prospěch díky většímu odbytu svých produktů apod. Ve společnosti totiž všeobecně sílí sociální a ekologické uvědomění, které vede mnohé lidi k tomu, aby kupovali výrobky a služby firem, které se chovají sociálně a ekologicky zodpovědně – k čemuž patří i podpora neziskových veřejně prospěšných aktivit. A proto se jména našich sponzorů objevují i v médiích, píše-li se o nějakých našich akcích, v našich letáčcích či brožurkách.

Věříme, že Vás projekty, popsané na těchto webových stránkách zaujmou a přidáte se k těm, kteří nám v našich aktivitách dosud pomohli. Je jich celá řada, mnozí z nich přispěli i opakovaně, což svědčí i o stabilitě a důvěryhodnosti našich rozvíjejících se projektů.

Jak nás můžete podpořit

Chcete-li podpořit některý z následujících projektů nebo nám v činnosti pomoci jinou formou, pokračujte zde.

Muzeum

V roce 2000 jsme s velkou slávou (přijel i speciální parní vlak) otevřeli první muzeum v historii Jindřichovic...

1998-2000

Větrný mlýn

Protože v Jindřichovicích dost fouká, postavili jsme nad obcí větrný mlýn – jediný funkční a veřejně přístupný v Čechách...

2001-2002

Probuzení spící krásky - nový život hrázděné usedlosti

Rekonstruovali jsme zcela zdevastovaný podstávkový dům na kraji obce a přestěhovali do něj muzeum...

2005

Žijící skanzen

A pak jsme postavili ještě jeden úplně nový, ale historicky věrný podstávkový dům, v němž najdete i kovářskou a truhlářskou dílnu, žentour, mlátičku...

2007-2008

Přeshraniční cyklotrasa "Mlýnská"

Vyznačili jsme cyklotrasu z Frýdlantu do Jindřichovic, ale i dále do Polska k Czarcimu mlynu...

2008

Naučná stezka "Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše"

Kolem Jindřichovic jsme vybudovali netradiční naučnou stezku, která Vás provede nejen krajinou, ale i zákoutími Vaší duše...

2008

Žijící zázemí skanzenu

Upravili jsme okolí skanzenu tak, aby dotvářelo harmonické propojení mezi stavbami lidové architektury a krajinou...

2010

Ekovýchova v Žijícím skanzenu

Naplnili jsme Žijící skanzen dětmi a dospělými, kteří se tu při ekovýchovných programech, táborech či kursech mohou dozvědět leccos o historii, krajině a také činnosti člověka v ní...

2009 - současnost

Cestou vytrhaných kolejí

Chceme pomoci i opětovnému obnovení bývalého přeshraničního spojení ať už v původní podobě železnice nebo třeba ve formě cyklostezky, in-linové dráhy nebo hippostezky...

2010

Cesty vody

Vracíme do krajiny na české i polské straně hranice malé vodní plochy a také drobné stavby z přírodních materiálů, které budujeme spolu s mladými lidmi obou národností...

2010-2011

Krajina útulná

Už více než deset let pečujeme jakožto Pozemkový spolek o krajinu v okolí skanzenu, sázíme meze a aleje, vyséváme druhově bohaté louky, chováme kozy a koně, budujeme tůňky pro obojživelníky...

1999 - současnost

Hraví sponzoři

Vytvořili jsme online fundraisingovou aplikaci, jednoduchou hru, kde se můžete odlehčenou formou něco dozvědět o našich projektech, přispět na ně a také získat různé bonusy...

2011

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

Společně se sdružením Unia Izerska z polské Wolimierze jsme dostali malý „visegradský” grant, díky němuž můžeme pokračovat v pracech vedoucích ke vzniku cyklostezky mezi Wolimierzí a Jindřichovicemi. V rámci projektu budeme společně se členy Unie Izerské a dalšími obyvateli Wolimierze čistit starý železniční násep, po němž v budoucnosti povede cyklostezka.

2012

Poklady zaváté staletími

Obnovujeme 206 let starý podstávkový dům, který zároveň slouží jako hlavní objekt Žijícího skanzenu. Dům bude kompletně opraven zvenku (nejnáročnější bude obnova roubení, hrázdění, podstávek a štítu), bude obnovena velká přízemní světnice, která bude s pecí sloužit jako kuchyně pro různé kursy a workshopy. Z bývalého chléva vznikne další prostor pro expozici a zároveň koncertní sál.

2012 - 2013

Krajina na dlani

Tento projekt vychází z námětu dětí, které si přály především „Motýlí stezku“. Čili naučnou stezku především o motýlech, které mají děti nejraději. Ale protože motýli nepřijdou jen tak, je potřeba pro ně vytvořit pestrou různorodou krajinu v malém měřítku, krajinu na dlani...

2012 – 2014

Jindřichovické podzimní horolezení

Jindřichovické podzimní horolezení je další z mnoha aktivit a projektů spolku Lunaria z Jindřichovic pod Smrkem. Pořádali jsme ho proto, že je nám horolezení blízké a také proto, že děti z Jindřichovic a okolí nemají běžně možnost si tento sport vyzkoušet.

2014

Druhově bohatý vodní biotop

Obsahem projektu, který vznikl z komunitního plánování, je utěsnění vodního biotopu za pomoci přírodní horniny bentonitu a jeho následné naplnění vodou z pramene a vodou dešťovou. Po naplnění chceme osázet vodní biotop vodními a pobřežími rostlinami původních domácích druhů, které se mnohde v přihnojovaných a vápněných rybnících už nevyskytují a nebo jsou vzácné. Tato biodiverzita následně pomůže i zvýšení druhové rozmanitosti fauny. Součástí projektu je i ekovýchova nejen při brigádách, ale i pro děti a další návštěvníky skanzenu.

2014-2015

Kroužky v Jindřichovicích

Pravidelně každou středu pořádáme pro děti během školního roku kroužek Ledňáček, který je zaměřený na ekovýchovu, vyrábění a tvoření, hry, sporty, dobrodružství a turistiku.

2015

Za starými řemesly do skanzenu Jindřichovice

Projekt obsahoval několik dílčích aktivit: putovní tábor s koňmi, kroužek Ledňáček a programy pro školy a jiné skupiny dětí a mládeže.

2015

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu

Cílem projektu bylo vybavit areál Žijícího skanzenu plně funkční letní kuchyní a také roubenou světnicí, která se stala „srdcem skanzenu“.

2014-2015

Pestré biotopy

I v letošním roce byla důležitou prioritou pravidelná udržovací péče o pět vytvořených tůněk.

2015

Vybavení pro management pozemkového spolku

V průběhu projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 4 akce běžné, dobrovolnické.

2015-2016

Aleje na Frýdlantsku

Tento projekt navazuje na naše aktivity v loňském roce a na snahu zachránit aleje na Frýdlantsku, v rámci níž se spojilo více aktivistů a založilo občanskou iniciativu Zachraňme aleje.  Společně jsme v tomto roce díky projektu uskutečnili  Rozloučení s Kočárovou alejí s doprovodným programem – představením Muž, který sázel stromy a putovní výstavou o alejích.

2016-2017

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

Žijící skanzen není živý jen tím, že v něm přímo žijeme a spoustu věcí v denním životě používáme. Jeho prostory oživují i různé programy, které tu pro děti, mladé lidi a dospělé pořádáme.

2016

Hudební a výtvarné programy v Jindřichovickém skanzenu

Krásné prostory jindřichovického Žijícího skanzenu by bylo škoda nevyužít všemi myslitelnými způsoby pro rozvoj tvořivého potenciálu dětí, mládeže i dospělých.

2016

Nebojme se vlka nic

Na podzim roku 2016 jsme se s dětmi vypravili autobusem do Rietschen v Lužici, kde jsme se podívali na výstavu o vlcích a spolu s lektorem si zahráli vlčí hry, podívali se na filmy o vlcích a mnohé jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži – například stisk vlčích zubů (samozřejmě pouze na lebce...).

2016-2017

Vybavení pro management pozemkového spolku

Velmi podobný projekt probíhal v obou letech. V jeho rámci se podařilo zorganizovat každý rok 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, dobrovolnické.

2017-2018

Horolezení pod Smrkem

V rámci projektu jsme dlouhodobě pracovali s dětmi v našem kroužku. Byli jsme s nimi vícekrát na horolezení – nejen na umělé stěně na Šutru v Liberci, ale i na přírodních skalách. Horolezení jsme si ale zpestřovali i jinými sportovními aktivitami, jimiž bylo například skákání na velkých sportovních trampolínách v Liberci.

2017

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích

Tento projekt probíhal po oba roky a měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi.

2017-2018

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu II.

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu....a bez internetu.

2017-2018

Ekovýchovný kroužek Ledňáček

Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 25 dětí z Jindřichovic.

2017-2018

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa

Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme solární sprchu s kompostovací toaletou.

2017-2018

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform

Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci domácího a svobodného vzdělávání.

2017-2018

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform II

Již druhý projekt spolku Lunaria podpořený Visegrádským fondem bude dále rozvíjet spolupráci rodin dětí v domácím vzdělávání i aktivních lidí a organizací na české i polské straně.

2019

Ekovýchovný kroužek Ledňáček

Aktivity kroužku Ledňáček pro děti jsou obvykle dány hlavně ročním obdobím a počasím. Patří mezi ně poznávání přírody a krajiny, péče o krajinu, rostliny a živočichy, výlety za přírodními zajímavostmi, ale také tvoření z přírodních surovin.

2019

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích III

Již třetím rokem jsme se zapojili do tohoto projektu s hlavním zaměřením pro letošní rok Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy podpora aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy a podobně. Druhým naším cílem byla Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

2019

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu IV.

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu....a bez internetu :)

2019

Vybavení pro management pozemkového spolku

I tento rok jsme v rámci projektu zorganizovali 5 dobrovolnických dnů pro firemní pracovníky (Kooperativa, Advaita, ČSOB, Sandoz a Sberbank) a 3 dobrovolnické akce pro veřejnost s cílem ochrany a údržby ekokrajiny a historických staveb.

2019


Ocenění

Naše práce neunikla pozornosti těch, kteří dávají ceny za vyjímečné počiny v péči o krajinu, architekturu...

  • Ekologický projekt roku Nadace ABF 1997
  • Zvláštní cena The Sasakawa Central Europe Fund, Japonsko 2000
  • Třetí cena The Sasakawa Central Europe Fund, Japonsko 2003
  • Třetí cena Ford Motor Company conservation and environmental program, USA 2004
  • Cena dr. ing. Štěpána Ješe – Stavba roku Libereckého kraje 2009
  • Druhá cena Fóra dárců v soutěži Být vidět za kategorii Nejlepší internetový projekt 2012
  • Hlavní cena nadace Stiftung Umgebindehaus za vzorovou rekonstrukci podstávkového domu v roce 2014

Výroční zprávy

Prohlídka skanzenu

Skanzen je opět otevřen od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. U vstupu dostanete tištěného průvodce a skanzen si tak projdete ve svém tempu a pouze ve své skupince, v přírodě na zdravém vzduchu. U větších skupin je potřeba se předem ohlásit, bude se vám věnovat (docela) živý průvodce (tedy nejen ten tištěný). Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Těšíme se na vás.

...